Post Formats

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

از اضافه کردن بیش از اندازه ی آب به رنگ پس از شستشوی قلم مو اجتناب کنید . این کار را با کشیدن قلم مو بر روی پارچه خشک قبل از فرو بردن مجدد قلم مو در رنگ انجام دهید . اگر رنگ را بر قلم مو قرار دادید و بعد به این نتیجه رسیدید که به رنگ کمتری احتیاج دارید ٬ یک پارچه ی تمیز را در قسمت آهنی انتهای موها بگیرید تا مقداری از رنگ اضافی را جذب کند . انجام این کار در قسمت انتهایی موجب حفظ رنگدانه ها در نوک قلم مو می شود ..


Previous Next

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به این دلیل که رنگ سفید در آبرنگ از سفیدی کاغذ منشعب می شود ٬ نه از خود رنگ ٬ توصیه ی عمومی بر این است که از روشن به تیره نقاشی کنید . از تن ها و رنگ های روشن تر شروع کنید و به سمت تیره ترین بروید . اما از تجربه ی گزاردن زود هنگام رنگ تیره بر روی کاغذ نقاشی نهراسید چه بسا ممکن است به سبکی بیانجامد که برای شما ثمر بخش باشد ..


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

“رنگ آبرنگ ٬ زمانی که خیس است پر رنگ تر ( تیره تر و قویتر ) به نظر می آید و وقتی خشک می شود کم رنگ تر و روشن تر می شود . این چیزی است که شما در خلال تمرین و تجربه احساس خواهید کرد . اگر نقاشی شما بی روح به نظر می رسد ٬ رنگ ها را با استفاده از رنگ بیشتر و آب کمتر غلیظ کنید و یا یک لایه رنگ دیگر بر روی رنگ قبلی اضافه کنید .


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

رنگ آبرنگ شفاف است . شما می توانید درون لایه هایی که رنگ آمیزی کرده اید را ببینید و همین موضوع پنهان کردن خطا را تقریبأ نا ممکن می سازد . با این موضوع نجنگید ٬ آن را بپذیرید و با آن کار کنید به این دلیل که رنگ سفید در آبرنگ از سفیدی کاغذ منشعب می شود ٬ نه از خود رنگ ٬ توصیه ی عمومی بر این است که از روشن به تیره نقاشی کنید . از تن ها و رنگ های روشن تر شروع کنید ..


خبرنامه

مجموعه مطالب